Föreningens Agent Orange-projekt i Vietnam.

Projekt


En kort översikt över vårt projekt om Agent Orange


Föreningen  har sedan många år samlat in medel för att stödja människor som fortfarande lider av de skador som giftet dioxin orsakar. Giftet spreds av USA under kriget i Vietnam för att avlöva skogar och djungel och förgifta grödor i avsikt att få motståndaren på knä. Namnet Agent Orange kommer av färgen på de etiketter som satt på gifttunnorna.


Sedan 2016 bedriver vi i samarbete med Skogs-och lantbruksuniversitetet i Hue i centrala Vietnam ett projekt i kommunen Dong Son, distriktet A Luoi, nära gränsen till Laos, som med de insamlade medlen syftar till att stödja drabbade människor.


Den lokala kommunledningen i nära kontakt med dess invånare, som i huvudsak är bönder, har beslutat att upprätta ett system av fonder där både gåvor och billiga lån ingår. I detta fall har bönderna önskat sig kor som vid senare kalvning ger bort en kalv till nästa familj. En del av fonderna samlas i kontanter för utlåning mot lång ränta. Tanken är att medlen på så sätt ska kunna överleva längre än en vanlig gåva och därmed nå alla drabbade. Kommunen röstar om vilka familjer som får börja ta del av projektet.