Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja

F.d. Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja


Milstolpar i vår historia


Milstolpar i Kommitténs historia mot bakgrund av händelserna i Vietnam, Laos och Kambodja; liksom det officiella samarbetet mellan Sverige och de tre länderna; 1968 - 2016


Inspiration från Stockholm-konferensen om Vietnam 1967 (internationell sammankomst för stöd till Vietnam) till grund för bildandet av Kommittén.


24 januari 1968

Kommitténs för konstituerande möte. Ordförande Gunnar Myrdal.

Styrelsen: fackförbund, FPU, Stockholms Arbetarekommun, Kristina studentrörelsen, CUF, Liberala studentförbundet, Kristen U-aktion, Svenska Freds-och skiljedomsföreningen, Svenska fredskommittén.


21 februari 1968

Demonstration med Olof Palme och Vietnams Moskva-ambassadör, Nguyen Tho Chan.


Maj 1968

International konferens med 140 deltagare från 42 länder.


November 1968

Uppvaktning om ett svenskt erkännande av DRV. Kommittén hade vid denna tidpunkt en miljon medlemmar.


9 januari 1969

Sverige erkänner DRV.


28-30 mars 1970

Femte Stockholmskonferensen om Vietnam. Kommittén beslutade bilda Internationella kommissionen för undersökning av USA krigsförbrytelser. Första sessionen i Stockholm i oktober 1970.


November 1970

Kommittén genomför en världskonferens om Vietnam, Laos och Kambodja.


Årsmöte mars 1971

Birgitta Dahl väljs till ordförande.


10 maj 1972

Gemensam demonstration med FNL-grupperna.


23 december 1972

Palmes uttalande mot julbombningarna.


28 december 1972

Alla svenska partiledare skriver på ett upprop om omedelbart stopp av bombningarna. 2,7 miljoner svenskar skriver på uppropet.


December- januari 1972/1973

Insamling för återuppbyggnad av Bach Mai sjukhuset inbringade 10 miljoner. Lika mycket anslogs från statsmedel.


27 januari 1973 

Undertecknande av fredsavtalet om Vietnam i Paris.


December 1973

Kommittén reser till Vietnam för att studera förutsättningarna för ett återuppbyggnadsbistånd.


Årsmöte mars 1974

Ändring av namnet till Svenska Kommittén för Vietnam, Laos och Kambodja.


30 april 1975

Kriget i Vietnam är slut. Freden återupprättas även i Laos. I Kambodja har den Kina-vänliga gruppen kring Pol Pot tagit makten.


Årsmöte mars 1977

Johan Peanberg väljs till ordförande. 


November 1979

Allmänt medlemsmöte som diskuterade förutsättningarna för Kommittén fortsatta arbete med anledning av krisen i Kambodja, Vietnams ingripande i landet, Kinas attack på Vietnam i februari 1979.


Under 1980-talet

Det svenska biståndet till de tre länderna börjar ta form. I Vietnam domineras biståndet av stödet till ett pappersmasse- och pappersbruk i Bai Bang och till två sjukhus i Hanoi och i Uong Bi i nordöstra Vietnam. I Laos till transport- och skogssektorn; senare stöd till förbättring av s k governance (styrelseskick) som förutsätts bidra till att begränsa den växande korruptionerna, ett bistånd som går till alla tre länderna. I Kambodja inleds biståndet 1979 med humanitära insatser. 


Mars 1984

Bildande av den vietnamesisk-svenska vänskapsföreningen i Hanoi.


80-talet

Början på anordnandet av seminarier i Stockholm om aktuella ämnen i Vietnam, Laos och Kambodja.


1989

Vietnam drar sig ur Kambodja.


23 oktober 1991

Undertecknande av fredsavtalet om Kambodja i Paris. 


1990-talet

Ett långsiktigt svenskt biståndsarbete inleds i Kambodja under 1990-talet. Sverige stödjer här verksamhet som kan förbättra de mänskliga rättigheterna och utvecklingen av demokrati i form av förvaltningsreformer och kapacitetsutveckling liksom utbildning inom grundskolesektorn och insatser som stödjer ett hållbart utnyttjande av naturresurser.


Från 1990-talet sammanfattas Kommitténs verksamhet: Djupgående ekonomiska förändringar i de tre länderna – Kommittén antar en verksamhetsplan som inriktas på mindre gynnade grupper. Arbetet inriktas på information, verkande för fortsatt bistånd och ekonomiskt samarbete, utbyte och en dialog om mänskliga rättigheter.


2000-talet

Verksamheten sedan mitten på 2000-talet sammanfattas i de stadgar som antogs 2009: Kommittén vill verka för solidaritet med folken i Vietnam, Laos och Kambodja; kunskap om deras kultur, utveckling och problem; ökat samarbete mellan institutioner och organisationer; dialog om mänskliga rättigheter och demokrati; samt fortsatt utvecklingssamarbete med Vietnam, Laos och Kambodja. Verksamheten äger i huvudsak rum i form av seminarier på ABF-huset i Stockholm.


Under 2013

Det svenska biståndet till Vietnam och Laos upphör men fortgår i Kambodja.


2012

Bildades Svensk-Laotiska föreningen (SLF) av i huvudsak f d medarbetare på Sida som varit ansvariga för det svensk-laotiska samarbetet. SLF övertar ansvaret för seminarier om utvecklingen i Laos; i samarbete med Kommittén.


2015

Föreningen Ad Hoc - kultursamarbete mellan Sverige och Vietnam bildas 2015. Styrelsen består i huvudsak av medlemmar som tidigare varit nyckelpersoner i det officiella kultursamarbetet mellan Sverige och Vietnam som upphörde 2013. Kommittén har ett nära samarbete med Ad Hoc. 


Årsmöte mars 2016

Eva Lindskog väljs till ordförande.


Årsmötet 2020

Vi byter till ett mer tidsenligt och rättvisande namn: Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja.


2023

Föreningen läggs ner (?)