Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja


Styrelsen


Eva Lindskog, ordförande

Agneta Carlesson, kommunikation

Jenny Ikelberg, kommunikation

Ulf Svensson, ledamot

Jens Rosback, ledamot (invald vid årsmötet 2021)

Lasse Wallén, kassör 


Valberedning


Rolf Bergman

Erik Olofsson

 

Revisor


Inga Näslund

Kontakta oss