Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja 
Enligt ett preliminärt beslut vid årsmötet i september 2022 har styrelsen arbeteta fram ett program för upplösningen av föreningen.Vi kommer att ha två seminariet via Zoom under våren,

- Ett möte 14 mars kl 15 med några yngre personer i Kambodja som ska samtala om hur de ser på landets framtid, vilka möjligheter som finns och bilka svårigheterna är. 

Se närmre Kalendarium..

- Ett möte 11 april kl 17 med en grupp vietnamesiksa konstnärer om hur de ser på vad som är möjligt att uttrycka i dagens Vietnam.

Se närme Kalendarium.


ZOOM-länk/link 


Årsmötet 25 april på ABF kl 18:00

Efter sedvanligat årsmöte med bla ev beslut om nedläggning av föreningen  presenterar Eva Lindskog sin nya bok: Vietnam - en subjektiv betraktelse."

Se vidare Kalendarium.


För at kunna rösta på årsmötet måste du ha betald medlemsavgiften för 2023, 100 kr  till vårt PG 40 77 39 - 2 eller SWISH 123 009 3419

Där i vårt Kalendarium finns inspelningar från  våra zoom-möten under 2022.

 
Föreningen Laos, Kambodja, Vietnam


Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med folken i de tre länderna.


Organisationen bildades 1968 (under namnet Svenska Kommittén för Vietnam) för att bidra till ett slut på USAs krig
i Indokina. Idag verkar vi för att sprida kunskap om ländernas politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
Vi vill också bidra till en dialog om värnandet av de mänskliga rättigheterna och demokrati för medborgarna i de tre länderna.


I detta syfte anordnar vi föreläsningar för våra medlemmar och allmänheten. Av coronaskäl har vi uppehåll i de fysiska  föreläsningarna, men vi har ZOOM-möten. Se sidan: Kalendarium


Vi publicerar också en hel del material, tidningsartiklar från olika håll om läget och händelser i de tre länderna.
Se fliken Aktuella artiklar.


Dialog sker med representanter för de två länder som har ambassad här i Stockholm: Vietnam och Laos. 

Vi samarbetar också med Sverige-Laosföreningen och Initiativ Kambodja.


 Eva Lindskog, ordförande

Kontakta oss: