Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja För dig som inte redan gjort det :
Dags att betala in medlemsavgiften på 200 kr för 2022 
till
vårt plusgirokonto PG 40 77 39 - 2 eller via SWISH 123 009 3419.

Se information om våra kommande möten
i vårt Kalendarium.

Där finns också inspelningarna från
de zoom-möten som vi hittills haft.

 

Se Jonas Sjöström och Anna Kinberg Batra i "Tåget mot Hanoi"
livet efter debatten.  SVTPlay


Lyssna på Sveriges Radios UR Bildningsbyråns serie 
Tänk mot strömmen - Om idéer som satt människor i rörelse:

ett program om Ho Chi Minh HÄRFöreningen Laos, Kambodja, Vietnam


Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med folken i de tre länderna.


Organisationen bildades 1968 (under namnet Svenska Kommittén för Vietnam) för att bidra till ett slut på USAs krig
i Indokina. Idag verkar vi för att sprida kunskap om ländernas politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
Vi vill också bidra till en dialog om värnandet av de mänskliga rättigheterna och demokrati för medborgarna i de tre länderna.


I detta syfte anordnar vi föreläsningar för våra medlemmar och allmänheten. Av coronaskäl har vi uppehåll i de fysiska  föreläsningarna, men vi har ZOOM-möten. Se sidan: Kalendarium


Vi publicerar också en hel del material, tidningsartiklar från olika håll om läget och händelser i de tre länderna.
Se fliken Aktuella artiklar.


Dialog sker med representanter för de två länder som har ambassad här i Stockholm: Vietnam och Laos. 

Vi samarbetar också med Sverige-Laosföreningen och Initiativ Kambodja.


 Eva Lindskog, ordförande

Kontakta oss: