Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja 
För 2023 kan du betala en frivillig årsavgift   på 200 kr
 till vårt PG 40 77 39 - 2 eller SWISH 123 009 3419
.Årsmötet för 2022 skedde i september med ett 20-tal medlemmar.
Årsmötet diskuterade styrelsens förslag 
om
att upplösa föreningen.

Dokument till årsmötet finns i Kalendarium.


Där i Kalendaruet finns inspelningar från  våra zoom-möten.

 

Extra:
Se Jonas Sjöström och Anna Kinberg Batra i "Tåget mot Hanoi"
livet efter debatten.  SVTPlay
Föreningen Laos, Kambodja, Vietnam


Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med folken i de tre länderna.


Organisationen bildades 1968 (under namnet Svenska Kommittén för Vietnam) för att bidra till ett slut på USAs krig
i Indokina. Idag verkar vi för att sprida kunskap om ländernas politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
Vi vill också bidra till en dialog om värnandet av de mänskliga rättigheterna och demokrati för medborgarna i de tre länderna.


I detta syfte anordnar vi föreläsningar för våra medlemmar och allmänheten. Av coronaskäl har vi uppehåll i de fysiska  föreläsningarna, men vi har ZOOM-möten. Se sidan: Kalendarium


Vi publicerar också en hel del material, tidningsartiklar från olika håll om läget och händelser i de tre länderna.
Se fliken Aktuella artiklar.


Dialog sker med representanter för de två länder som har ambassad här i Stockholm: Vietnam och Laos. 

Vi samarbetar också med Sverige-Laosföreningen och Initiativ Kambodja.


 Eva Lindskog, ordförande

Kontakta oss: