Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja För dig som inte redan gjort det, dags att
betala in medlemsavgiften på 200 kr för 2022 
till vårt PG 40 77 39 - 2 eller SWISH 123 009 3419
.Årsmötet avhölls 28 september med ett 20-tal medlemmar.

Somestic and international challengese alla dokument till årsmötet i Kalendarium.Samarrangemang med Stockholm Center for Glabal Asia, Stockholms universitet:

Vietnam's domestic and international challenges
med Stein Tonnesson, Tran Bang and Jonathan London.

24 november 14.00-16:30.

För mer info, och obligatorisk anmälan, klicka här!
Där finns också inspelningar från  våra zoom-möten.

 

Extra:
Se Jonas Sjöström och Anna Kinberg Batra i "Tåget mot Hanoi"
livet efter debatten.  SVTPlay


Lyssna på Sveriges Radios UR Bildningsbyråns serie 
Tänk mot strömmen - Om idéer som satt människor i rörelse:

ett program om Ho Chi Minh HÄRFöreningen Laos, Kambodja, Vietnam


Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med folken i de tre länderna.


Organisationen bildades 1968 (under namnet Svenska Kommittén för Vietnam) för att bidra till ett slut på USAs krig
i Indokina. Idag verkar vi för att sprida kunskap om ländernas politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
Vi vill också bidra till en dialog om värnandet av de mänskliga rättigheterna och demokrati för medborgarna i de tre länderna.


I detta syfte anordnar vi föreläsningar för våra medlemmar och allmänheten. Av coronaskäl har vi uppehåll i de fysiska  föreläsningarna, men vi har ZOOM-möten. Se sidan: Kalendarium


Vi publicerar också en hel del material, tidningsartiklar från olika håll om läget och händelser i de tre länderna.
Se fliken Aktuella artiklar.


Dialog sker med representanter för de två länder som har ambassad här i Stockholm: Vietnam och Laos. 

Vi samarbetar också med Sverige-Laosföreningen och Initiativ Kambodja.


 Eva Lindskog, ordförande

Kontakta oss: