Föreningen Vietnam, Laos, Kambodja 


Nu är det (nära nog) slut     ......   Tack för dessa 50+ år.


Årsmötet 25 april beslutade att lägga ner föreningen.


Innan årsmötet presenterade Eva Lindskog  sin alldeles dagsfärska nyutkomna bok:"Vietnam en subjektiv betraktelse."


Ett avslutande möte som konfirmerar årsmötets beslut  hålls 29 maj,
se vidare i Kalendaret.

Obligatorisk föranmälan. En sammanfattning av de första 30 åren skriven av Maud Sundqvist
finner du här: "Solidaritet och politik"


Föreningen Laos, Kambodja, Vietnam


Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden solidaritetsorganisation med folken i de tre länderna.


Organisationen bildades 1968 (under namnet Svenska Kommittén för Vietnam) för att bidra till ett slut på USAs krig
i Indokina. Idag verkar vi för att sprida kunskap om ländernas politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
Vi vill också bidra till en dialog om värnandet av de mänskliga rättigheterna och demokrati för medborgarna i de tre länderna.


I detta syfte anordnar vi föreläsningar för våra medlemmar och allmänheten. Av coronaskäl har vi uppehåll i de fysiska  föreläsningarna, men vi har ZOOM-möten. Se sidan: Kalendarium


Vi publicerar också en hel del material, tidningsartiklar från olika håll om läget och händelser i de tre länderna.
Se fliken Aktuella artiklar.


Dialog sker med representanter för de två länder som har ambassad här i Stockholm: Vietnam och Laos. 

Vi samarbetar också med Sverige-Laosföreningen och Initiativ Kambodja.


 Eva Lindskog, ordförande

Kontakta oss: